Göteborgs däckhotell

GÖTEBORGS DÄCKHOTELL

för 950 KR 

kommer vi ut till er och byter era däck på bilen!

 

Priset är per säsong inkl. moms

Kul om hjul

 

Historia

 

Hjulet infördes runt 5500 år f.Kr. på flera håll i stort sett samtidigt; i Mesopotamien, i norra Kaukasus och i Centraleuropa. Detta innebär att frågan om i vilken kultur hjulet uppfanns ännu är obesvarad.

Vagnshjulet uppfanns i (eller importerades till) Kina cirka 2500 f.Kr. Man har funnit leksaker för barn som innehåller hjullika konstruktioner och dessa dateras till år 1500 f.Kr.

 

Det bör finnas någon form av vägar för att få bäst nytta av hjulförsedda vagnar, eftersom det är svårt att ens med hästar komma fram med vagnar i ojämn terräng eller i terräng med grov vegetation. Slädtransporter vintertid sparade därför oftast i äldre tid mycket mer energi än transporter med hjulförsedda vagnar. I Norden dröjde det länge innan vagnen fick något bredare genombrott. Fortfarande på 1800-talet fanns i Sverige (och värre i Norge) betydelsefulla sträckor där man fick klövja, fästa lasten på hästryggen och vara utan vagn.

 

På 1800-talet kom flera revolutioner i nytta av hjulet. En var järnvägen (spårbanor hade dock funnits redan under antiken). En annan var John Loudon McAdams uppfinning makadam från början av 1800-talet. Vägbyggen och järnvägsbyggen med makadam innebar att landtransporter blev tillförlitliga oavsett väderlek året runt, vilket möjliggjorde industrialiseringen och därmed dagens materiellt höga levnadsstandard. En tredje revolutionerande innovation var det luftfyllda däcket (hjul) som uppfanns på 1880-talet.

 

 

 

Textkälla Wikepedia