Göteborgs däckhotell

GÖTEBORGS DÄCKHOTELL

för 950 KR 

kommer vi ut till er och byter era däck på bilen!

 

Priset är per säsong inkl. moms

 

Övrig fakta om Hjul

­

 • Övrigt Vinter väglag Vinterdäck 

 • Krav på däck för personbil

­

­

Övrigt Vinter väglag Vinterdäck

När det är eller befaras bli vinterväglag behöver vi i Sverige använda vinterdäck eller dubbdäck. Här får du veta vad som gäller för vinterdäck och dubbdäck för personbilar och tunga fordon.

 

Vinterdäck 1 december–31 mars

Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. De ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M och S. Det finns olika sätt att ange M och S, exempelvis:

 • M+S

 • M.S

 • M-S

 • M&S

 • Mud and Snow

 

Definitionen av vinterväglag

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

 

Dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid. Om personbilar och lätta lastbilar har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet. Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel.

 

Krav för personbilar och lätta fordon

Kravet på vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller:

 • personbil klass l

 • personbil klass II (husbil) med en totalvikt av högst 3,5 ton

 • lätt lastbil

 • lätt buss

 • släpfordon som dras av dessa fordon.

Om bilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck vid vinterväglag.

 

Mönsterdjup för personbilar och lätta fordon

Mönsterdjupet för vinterdäck ska vara minst 3 millimeter.

­

Krav för tunga fordon

Kravet på vinterdäck vid vinterväglag gäller:

 • Tunga lastbilar

 • Tunga bussar

 • Personbilar klass II (husbil) med en totalvikt över 3,5 ton

Kravet gäller samtliga däck på drivaxlarna. Observera att framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning* även på fordonets bakre hjulaxlar.

* Med likvärdig utrustning menas bland annat snökedjor, slirskydd och vissa grovmönstrade däck. Grovmönstrade däck med vintermönster som är märkta med M+S eller däck märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) bör betraktas som vinterdäck.

 

Mönsterdjup för tunga fordon

Samtliga däck på tunga fordon ska ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter när det är vinterväglag. Kravet gäller inte tillkopplade släpfordon.

 

Undantag från krav på vinterdäck

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.

Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.

Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.

Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.

För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil

Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

­

Krav på däck för personbil

Det finns flera tekniska krav för däck på personbil. Däck ska bland annat vara E-märkta, S-märkta och följa bestämmelser om belastningsförmåga och hastighetskapacitet. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

 

Typgodkännande

E-märkning

När du köper nya däck ska du se till att de har en E-märkning och är typgodkända enligt:

 • ECE-reglemente 3

 • EG-direktiv 92/23/EEG

 • ECE-reglemente 108 (regummerade däck).

Däck till fordon som är av 1980-årsmodell omfattas inte av kraven för E-märkning utan styrs av andra regler.

S-märkning

Nya däck som tagits i bruk efter den 1 oktober 2009 ska vara S-märkta ("s" står för sound). S-märkningen innebär att däcken uppfyller skärpta bullerkrav och är typgodkända enligt:

 • EG-direktiv 92/23/EEG

 • ECE-reglemente 117.

Syftet med bullerkravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

 

Undantag från S-märkning och bullerkrav

Följande däck är undantagna från bullerkraven:

 • regummerade däck

 • vinterdäck med dubbar

 • däck avsedda för hastigheter under 80 km/tim

 • däck med fälgdiameter som är 10" och mindre samt 25" och större

 • reservdäck för tillfälligt bruk.

Belastningsförmåga

Däcken ska ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning.

På E-märkta däck anges en belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida. Till exempel innebär belastningskod 86 att däcket klarar en belastning på 530 kg.

Sommardäck ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet för

 • EG-typgodkända personbilar

 • nationellt godkända personbilar som har tagits i bruk efter den 1 januari 1996.

På övriga personbilar behöver sommardäcken inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/tim.

 

Hastighetskapacitet för vinterdäck

Vinterdäck till EG-typgodkända personbilar får vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst160 km/tim.

Nationellt godkända personbilar som tagits i bruk före den 1 januari 2002 behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim.

Så anges hastighetskapacitet på E-märkta däck

På E-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida. Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar:

Märkning   Hastighet

Q                   160 km/h

S                    180 km/h

V                    240 km/h

H                    210 km/h

T                    190 km/h

W                   270 km/h

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta konstruktiva hastighet [ 5] kan finnas i registreringsbeviset. Om det inte finns där, kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.

 

Alla däck ska vara av samma typ

Alla däck på ett fordon ska vara av samma typ. Ett fordon ska alltså bara ha diagonaldäck, radialdäck, sommardäck, vinterdäck eller dubbdäck.

 

Dimensioner av däck

Uppgifter om registrerade däck- och fälgdimensioner finns i registreringsbevisets första del.

 

Alternativa dimensioner

En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under "Övriga uppgifter" där uppgifter om teknisk data, dispenser med mera behandlas. Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande.

 

Byte till andra dimensioner

Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Utbytet får ske under vissa förutsättningar:

 • Däcken ska vara typgodkända

 • Däcken uppfyller kraven på belastningsförmåga

 • Däcken uppfyller kraven på hastighetskapacitet

 • Däcken är av samma typ.

 • Däck och fälg ska ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser

 • Däck och fälg ska ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning

 • Däck och fälg ska ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren

 • Däck och fälg ska täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).

En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.

 

Textkälla transportstyrelsen hemsida